Pracovní činnosti patří do vzdělávacího bloku "Člověk a svět práce" a umožňuje žákům získat praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.

uziv.gif Pracovní činnosti na I. a II. st. vyučuje: Mgr. Petr Vitásek


Naše škola je zapojena do projektu Blíž k řemeslům a technickým oborům.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a bude probíhat do 27. 2. 2017. Je určen pro žáky 5. – 9. ročníku. Byl vytvořen nový povinně volitelný předmět Řemeslná dílna, nepovinný předmět Řemeslné techniky a inovován předmět Pracovní činnosti.

Cílem projektu je výchova žáků k tomu, aby získávali v průběhu školní docházky vztah k technickým oborům a řemeslům.

Tato škola je zapojena do projektu...

Projekt je financován z fondů EU a státního rozpočtu.

žákovské dílny