Prvouka, přírodověda a vlastivěda na I. st. patří do vzdělávacího bloku "Člověk a jeho svět" a umožňuje žákům získat potřebný základ pro pochopení přírody, porozumění jejím zákonitostem a schopnost orientovat se v běžném životě.

 Přírodovědu v 5. ročníku vyučuje: Mgr. Petr Vitásek

- hvězdy, sluneční soustava, Země, Měsíc, gravitace, atmosféra

- člověk v živočišném systému

- orgánové soustavy člověka

- témata, která byla dříve součástí RVP a učebnic přírodovědy.