Přírodopis 6

Planeta Země a vznik života na Zemi        

  • Život na Zemi
  • Základní struktura života 
  • Přehled organismů (od virů po členovce)

Člověk a příroda 

  • Společenstvo organismů
  • Ekosystém
  • Zásahy člověka do přírody
  • Ochrana přírody