Naše škola je zapojena do projektu Blíž k řemeslům a technickým oborům.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a bude probíhat do 27. 2. 2017. Je určen pro žáky 5. – 9. ročníku. Byl vytvořen nový povinně volitelný předmět Řemeslná dílna, nepovinný předmět Řemeslné techniky a inovován předmět Pracovní činnosti.

Cílem projektu je výchova žáků k tomu, aby získávali v průběhu školní docházky vztah k technickým oborům a řemeslům.

Tato škola je zapojena do projektu...

Projekt je financován z fondů EU a státního rozpočtu.