Prvouka, přírodověda a vlastivěda na I. st. patří do vzdělávacího bloku "Člověk a jeho svět" a umožňuje žákům získat potřebný základ pro pochopení přírody, porozumění jejím zákonitostem a schopnost orientovat se v běžném životě.