Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Algebra

- Lomené výrazy

- Funkce

- Soustavy lineárních rovnic

- Slovní úlohy o práci, pohybu a směsích

- Finanční matematika

Geometrie

- Podobnost

- Goniometrické funkce

- Objemy a povrchy těles (jehlan, kužel, koule)

- Konstrukční úlohy

- Rýsování

Algebraické výrazy - hypertextová učebnice
Finanční gramotnost - stránky na podporu výuky
Finanční matematika - příklady
Funkce - graf - zadáš funkci a vykreslí se graf
Funkce - hypertextová učebnice
Funkce, graf funkce - hypertextová učebnice
Geometrické úlohy řešené výpočtem - hypertextová učebnice
Goniometrické funkce - názorně
Goniometrické funkce - procvičování - geogebra
Goniometrické funkce - puzzle - 1. část
Goniometrické funkce - puzzle - 2. část
Goniometrické funkce - zavedení pojmu tangens - geogebra
Graf funkce sinus - vznik grafu
IQ test - idnes
IQ test pro devátý ročník
Jehlan - 3-boký - objem - geogebra
Jehlan - 4-boký - objem, povrch - geogebra
Koule - výpočet objemu - java aplet
Kužel - objem, povrch - geogebra
Lineární funkce - geogebra
Lineární funkce - graf - geogebra
Lineární funkce - graf - svislá - geogebra
Lineární funkce - graf - vodorovná - geogebra
Lineární funkce - kolmost přímek - geogebra
Lineární funkce - rovnoběžnost přímek - geogebra
Logická úloha o rozlévání mléka - java aplet
Logický test online
Logika
Lomené výrazy - krácení - výklad
Lomené výrazy - definiční obor - doučování
Lomené výrazy - hodnota - dosaď hodnotu za proměnnou - test
Lomené výrazy - hypertextová učebnice
Lomené výrazy - krácení - online test
Lomené výrazy - násobení - online test
Lomené výrazy - násobení - výklad
Lomené výrazy - sčítání - online test
Lomené výrazy - sčítání - výklad
Lomené výrazy - sčítání a odčítání lomených výrazů - test
Lomené výrazy - sčítání, odčítání - test s ohodnocením
Magická koule - zkus to!
Online testy z matematiky - ZŠ Dobřichovice
Podobnost - redukční úhel - geogebra
Převody jednotek - java aplet
Příklady s řešením - k opakování na přijímací zkoušky
Procenta, finanční matematika - procvičení
Rovinné útvary, zobrazení, souměrnosti v Cabri - hypertextová učebnice
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - hypertextová učebnice
Soustava souřadnic - test (Sk)
Soustavy lineárních rovnic - test online
Soustavy lineárních rovnic - výklad, metody
Sudoku online - vyber typ obtížnosti
Tabulky - matematické tabulky online + názorně
Test z matematiky pro devátý ročník 1
Test z matematiky pro devátý ročník 2
Test z matematiky pro devátý ročník 3
Učební materiály - ZŠ Dobřichovice
Výrazy - hodnota výrazu po dosazení (i lomené výrazy) - online test
Šibenice z matematických pojmů