"Počítač neslouží jen k tomu, abychom si na něm hráli, ale aby naše práce, kterou na něm děláme, byla pro nás zábavou."  P. V.

Informatika patří do vzdělávacího bloku "Informační a komunikační technologie". Je náplní vyučovacích předmětů "Informatika", "Základy informatiky" a "Pracovní činnosti".

 Informatiku a Základy informatiky vyučuje: Mgr. Petr Vitásek


Office Online 365 v naší škole - Přístup ke službám Office 365