Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Aritmetika

- Jednotky délky, hmotnosti, času

- Římské číslice

- Zlomky

- Desetinná čísla

- Slovní úlohy

Geometrie

- Úhel

- Čtverec, obdélník

- Trojúhelník

- Obvod  a obsah rovinných útvarů

- Jednotky obsahu

- Grafy, soustava souřadnic

- Tělesa

Bod, přímka, rovina, úhel, trojúhelník,shodnosti, čtyřúhelník, kruh - pěkně zpracované stránky plani
Desetinná čísla - procvičování - MADAGASKAR
Desetinná čísla - skládej čísla do kruhu tak, aby součet byl 3 - java
Desetinná čísla - vláček - doplň do kolejnice vhodné desetiny
Jednotky času - interaktivní hodiny pro výuku
Jednotky délky - desetinná čísla (do 30 cm) - hra Aj
Krychle, kvádru - interaktivní výuka (ZŠ Choltice)
Logická úloha - tangramy - java
Logická úloha o rozlévání mléka - java aplet
Logika
Magická koule - zkus to!
Obvod a obsah obdélníka - výpočet - geonext
Početní operace - procvičování pořadí
Přednost operací - test online
Převody jednotek - java aplet
Převody jednotek délky
Převody jednotek hmotnosti
Příklady a testy - k opakování na přijímací zkoušky
Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia z 5. ročníku
Římské číslice - sčítání - test
Římské číslice - test
Římské číslice - test (Sk)
Římské číslice - test - převod arabských číslic na římské - matematika hrou
Římské číslice - test - převod na arabské číslice - matematika hrou
Římske číslice - testy 1 - 7 - řazené dle obtížnosti
Římské číslice - učíme se
Rovnice - jednoduché - test
Rovnice pro páťáky 1
Rovnice pro páťáky 2
Soustava souřadnic - hledání bodu v rovině podle souřadnic (Aj)
Soustava souřadnic - určování souřadnic bodu v rovině (Aj)
Soustava souřadnic 1- hra (Aj)
Soustava souřadnic 2 - hra Aj
Sudoku online - vyber typ obtížnosti
Tabulky - matematické tabulky online + názorně
Tělesa - slož si těleso jeho sítě
Test z matematiky a geometrie
Test z matematiky pro 4. a 5. ročník
Základní geometrické útvary - výklad
Zlomky - najdi zlomek k obrázku (Aj)
Zlomky - podle obrázku zapiš zobrazený zlomek (čitatel a jmenovatel) a potvrď ENTREM
Zlomky - převod desetinných zlomků na desetinná čísla - test (Sk)
Zlomky - procvičování základních zlomků - RATATOUILLE
Zlomky - první seznámení - označ správně zapsaný zlomek a pomoz tak panáčkovi přes řeku
Zlomky - zlomková část - pexeso na určování zlomkové části (Aj)