"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší hodnotu má celý zlomek."  L. N. Tolstoj

„Známky nevypovídají o kvalitě žáka.“ Albert Einstein

 Matematiku na II. st. vyučuje:   Mgr. Natálie Kráčmerová