Chemie patří do vzdělávacího bloku "Člověk a příroda".

 Chemii vyučuje:   Ing. Jan Skalický