Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Elektřinaatom a jeho složení, elektrický náboj, elektrická síla, elektrické pole a jeho znázornění elektrický proud a elektrické napětí, elektrický odpor vodiče, rezistor

Ohmův zákon - měření elektrického proudu a napětí
jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními
zkrat, pojistka, jističe reostat, vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

Magnetismus – magnetická síla, magnetické pole a jeho znázornění, magnety elektromagnetická indukce, střídavý elektrický proud, transformátor, elektromotor
výroba a přenos elektrické energie

Polovodiče - princip vedení elektrického proudu, polovodičová dioda

VesmírSluneční soustava – planety, měsíce, planetky, komety, jednotky vzdálenosti ve vesmíru

Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči - prezentace
Elektrárny - princip činnosti
Elektrická práce a energie - prezentace
Elektrické napětí - prezentace - ZŠ Slušovice
Elektrický náboj a elektrické pole - prezentace
Elektrický obvod - pracovní list
Elektrický odpor - prezentace - ZŠ Slušovice
Elektřina - funkce jističe - prezentace
Elektřina a magnetismus 1 - pyramida
Elektřina a magnetismus 2 - pyramida
Elektromagnetická indukce - prezentace
Elektromagnetická indukce DUMy prezentace - ZŠ Slušovice a ZŠ Emila Zátopka
Elektromotor - prezentace DUMy.cz
Elektromotory (1. a 2. odkaz) prezentace
Elektroskop a Van de Graaffův generátor - DUMy.cz - prezentace
Jiskrový výboj - videopokusy
Magnetické pole cívky s proudem - DUMy.cz
Magnetismus - prezentace - Webnode - opakování
Magnetismus - prezentace - ZŠ Slušovice
Magnety přírodní a umělé - prezentace
Měsíc - prezentace
MIČ a magnety DUMy
MIČ a MI a magnetování prezentace
MIČ prezentace
Pojistky, jističe, zkrat - Anotace + Internetový portál COPTEL... prezentace
Polovodiče - prezentace
POLOVODIČE - prezentace - historie +
Póly magnetu - prezentace
Přehled látky + test
Prezentace - elektrický obvod
Prezentace - magnetismus - pravidlo pravé ruky
Prezentace - polovodiče
Prezentace - výpočet elektrických veličin - O. z.
Prezentace I - střídavý elektrický proud
Prezentace II - střídavý elektrický proud
Prezentace III - střídavý elektrický proud
Proudové chrániče - prezentace
R - Ohmův zákon, Elektrický odpor vodiče - prezentace
Reostat - DUMy - prezentace
Reostat - potenciometr - prezentace
Reostat - prezentace
Různé prezentace
Siločáry elektrického pole - prezentace
Slavní fyzici - kvarteto
Slavní fyzikové - životopisy
Sluneční soustava - prezentace
Sluneční soustava - prezentace
Stejnosměrný a střídavý elektrický proud - prezentace - Slušovice
Střídavé motory PDF
Test - elektrický náboj a pole
Transformátor - prezentace - Webnode
Transformátor - příklady
Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech F
Vesmír - jednotky vzdálenosti - prezentace DUMy 2x
Vesmír - orientace v blízkém Vesmíru Z2 - prezentace
Vesmír - prezentace
Vesmír - vznik a stavba - prezentace ZŠ Slušovice
Vodič a izolant v elektrickém poli - DUMy.cz - prezentace
Výpočet spotřebované energie - prezentace DUMy
Výroba a přenos elektrické energie - prezentace DUMy
Zákony v elektrickém obvodu - prezentace
Zákony v elektrickém obvodu II - prezentace