Přírodopis patří do vzdělávacího bloku "Člověk a příroda" a umožňuje žákům získat potřebný základ pro pochopení přírody, porozumění jejím zákonitostem a schopnost orientovat se v běžném životě.

 Přírodopis vyučuje:   Mgr. Petr Vitásek


Na naší škole pracujeme s novými učebnicemi nakladatelství FRAUS, které plně korespondují se současnými požadavky RVP.