Digitální technologie ve výuce 1. díl Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

- Mozaika výchozích vědomostí

- Programové vybavení počítače

- Základní schéma počítače

- Operační systémy

- Součásti kancelářských programových balíků

- Úprava digitálních fotografií

- Dělení záznamových médií

- Zálohování

- Historie a vývoj internetu

- Princip fungování internetu

Bezpečnost - Projekt E-BEZPEČÍ
Projekt bezpečného internetu pro žáky, rodiče a učitele. Jak se bránit elektronickému obtěžování, kyberšikana a jiným sociálně-patologickým jevům spojených s používáním internetu a mobilních telefonů. - viz odkaz...
Bezpečnost - Seznam se bezpečně
Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. - odkaz na filmový dokument www.seznam.cz
Editor fotek expres on-line
Rychlý a kvalitní editor fotografií on-line bez instalace.
Editor obrázků on-line
Vyzkoušejte kvalitní editor obrázků on-line bez instalace.
Grafický program na tvorbu ikon
Program zdarma pro tvorbu icon do Windows.
Hardware počítače - videa
Odkaz na videa: Jak pracuje Hardware - jednotlivé části HW PC
HW - Interaktivní výukové materiály pro žáky základních škol
Vyhledávání informací a komunikace; Základy práce s počítačem; Zpracování a využití informací
HW a SW - Zápisky z hodin informatiky...
výpisky z hodin informatiky - odkaz na ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.
Jak na Internet
Osvětový projekt sdružení CZ.NIC formou zábavných, dvouminutových videí.
Konvertor (B, KB, MB, GB, TB)
Převod jednotek množství dat informace - B, KB, MB, GB, TB.
Puzzlemaker.com - on-line tvorba křížovek a doplňovaček
Softwarové licence - přehled
- přehled licencí SW
Zajímavost - Identikit - vytvoř známou tvář
- jednoduchá webová aplikace pro vytváření portrétu...