Informatika pro ZŠ - 3. díl (2. VYD) Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

- Tabulkový procesor Microsoft Excel

- Prezentační manažer Microsoft PowerPoint

- Ochrana počítače před viry a nevyžádanou elektronickou poštou

- Další zařízení počítače

- Moderní počítačové technologie

- Komprimace souborů

- Práce s multimédii a zvukem

- PDF (univerzální souborový formát)

Bezpečnost - Projekt E-BEZPEČÍ
Projekt bezpečného internetu pro žáky, rodiče a učitele. Jak se bránit elektronickému obtěžování, kyberšikana a jiným sociálně-patologickým jevům spojených s používáním internetu a mobilních telefonů. - viz odkaz...
Bezpečnost - Seznam se bezpečně
Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. - odkaz na filmový dokument www.seznam.cz
Editor fotek expres on-line
Rychlý a kvalitní editor fotografií on-line bez instalace.
Editor obrázků on-line
Vyzkoušejte kvalitní editor obrázků on-line bez instalace.
Hardware počítače - videa
Odkaz na videa: Jak pracuje Hardware - jednotlivé části HW PC
HW - Interaktivní výukové materiály pro žáky základních škol
Vyhledávání informací a komunikace; Základy práce s počítačem; Zpracování a využití informací
HW a SW - Zápisky z hodin informatiky...
výpisky z hodin informatiky - odkaz na ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.
Jak na Internet
Osvětový projekt sdružení CZ.NIC formou zábavných, dvouminutových videí.
Puzzlemaker.com - on-line tvorba křížovek a doplňovaček
Zajímavost - Identikit - vytvoř známou tvář
- jednoduchá webová aplikace pro vytváření portrétu...