Informatika pro ZŠ - 2. díl (2. VYD) Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

- Další služby internetu

- Ochrana osobních údajů při práci s internetem

- Textový editor Microsoft Word

- Grafika (rastrová a vektorová)

- Prohlížeče obrázků

- Vektorový editor Zoner Callisto

- Digitální fotoaparát

- Digitální kamera

- Skener

Bezpečnost - Projekt E-BEZPEČÍ
Projekt bezpečného internetu pro žáky, rodiče a učitele. Jak se bránit elektronickému obtěžování, kyberšikana a jiným sociálně-patologickým jevům spojených s používáním internetu a mobilních telefonů. - viz odkaz...
Bezpečnost - Seznam se bezpečně
Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. - odkaz na filmový dokument www.seznam.cz
Hardware počítače - videa
Odkaz na videa: Jak pracuje Hardware - jednotlivé části HW PC
HW - Interaktivní výukové materiály pro žáky základních škol
Vyhledávání informací a komunikace; Základy práce s počítačem; Zpracování a využití informací
HW a SW - Zápisky z hodin informatiky...
výpisky z hodin informatiky - odkaz na ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.
Jak na Internet
Osvětový projekt sdružení CZ.NIC formou zábavných, dvouminutových videí.
Puzzlemaker.com - on-line tvorba křížovek a doplňovaček
Realistické malování - ArtRage
Realistický kreslící program pro ruční malování. Stahuj kliknutím na odkaz...
Vektorový editor Zoner Callisto zdarma
Zoner Callisto 5 FREE - univerzální vektorový editor pro nejširší použití.
Zajímavost - Identikit - vytvoř známou tvář
- jednoduchá webová aplikace pro vytváření portrétu...