Informatika pro ZŠ - 1. díl (2. VYD) Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

- Historie informací a práce s informacemi

- Seznámení s počítačem

- Hardware a software počítače

- Bezpečnost a hygiena práce s počítačem

- Operační systém Windows

- Malování ve Windows

- Počítačové sítě

- Internet a jeho služby

- Elektronická pošta

Bezpečnost - Projekt E-BEZPEČÍ
Projekt bezpečného internetu pro žáky, rodiče a učitele. Jak se bránit elektronickému obtěžování, kyberšikana a jiným sociálně-patologickým jevům spojených s používáním internetu a mobilních telefonů. - viz odkaz...
Bezpečnost - Seznam se bezpečně
Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. - odkaz na filmový dokument www.seznam.cz
Hardware počítače - videa
Odkaz na videa: Jak pracuje Hardware - jednotlivé části HW PC
HW - Interaktivní výukové materiály pro žáky základních škol
Vyhledávání informací a komunikace; Základy práce s počítačem; Zpracování a využití informací
HW a SW - Zápisky z hodin informatiky...
výpisky z hodin informatiky - odkaz na ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.
Jak na Internet
Osvětový projekt sdružení CZ.NIC formou zábavných, dvouminutových videí.
Malé etudy pro klávesnici a myš
Interaktivní procvičování psaní na klávesnici a ovládání myší.
Puzzlemaker.com - on-line tvorba křížovek a doplňovaček
Zajímavost - Identikit - vytvoř známou tvář
- jednoduchá webová aplikace pro vytváření portrétu...