Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Evropa a svět na přelomu 19. a 20. století

Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou

1. světová válka

ČSR a svět mezi dvěma válkami

2. světová válka

ČSR a svět po 2. světové válce