Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Počátky novověku

Reformace a protireformace

Habsburská monarchie

Třicetiletá válka 

Počátky kapitalismu

Věk revolucí

České země a svět v 19. století