Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Úvod do studia dějepisu
Pravěk

- vznik a vývoj člověka

- doba kamenná

- doba kovů

Starověk – orientální státy

- Řecko

- Řím

- Evropa v době římské