Dějepis spolu s rodinnou a občanskou výchovou patří do vzdělávací oblasti "Člověk a společnost".

 Dějepis vyučuje:   PhDr. Jana Žáková