Český jazyk patří do vzdělávací oblasti "Jazyk a jazyková komunikace". Zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Předmět je rozdělen do tří složek: "Komunikační a slohová výchova", "Jazyková výchova" a "Literární výchova".

 Český jazyk na II. st. vyučuje:  Mgr. Michal Oblouk