Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti "Jazyk a jazyková komunikace". 

  Anglický jazyk na I. st. vyučuje:   Mgr. Hana Pokorná, Mgr. Ludmila Poláková

  Anglický jazyk na II. st. vyučuje:   Mgr. Vladimíra Ficnarová