VÍTEJTE V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH PRO 8. ROČNÍK!

Učební plán: https://www.technickavychova.cz/dokumenty/tem_plan_a_SVP_8.docx

Technická výchova na základní škole - www.technickavychova.cz

Elektrotechnika

- účinky el. energie, základní pojmy, výroba atd.

- návod, předloha, náčrt, plán, schémata el. zařízení a el. obvodů

- montáž a demontáž elektro-stavebnic

- elektrická instalace v domácnosti

- elektrické spotřebiče v domácnosti

- elektrické obvody

- el. zkoušení a zkoušečky

- výroba a rozvod el. energie

- alternativní zdroje el. energie

- el. dopravní prostředky

Navrhování a design pomocí PC v programu Sweet Home 3D