VÍTEJTE V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH PRO 6. ROČNÍK!

Učební plán: https://www.technickavychova.cz/dokumenty/tem_plan_a_SVP_6.docx

Technická výchova na základní škole - www.technickavychova.cz

Základní pojmy v technice, plánování a organizace práce

- surovina, materiál, výrobek, výrobní postup, měření a kontrola

Technický výkres a technické zobrazování 1

- Základy technického kreslení

DŘEVO - technický materiál 1

- Obrábění dřeva 1 - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

PLASTY - technický materiál

- Obrábění platů  - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

Navrhování a design pomocí PC - Lego Designer