Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Osobní rozvoj

Peníze, Hospodaření, Banky a jejich služby

Výroba, obchod, služby

Principy tržního hospodářství

Principy demokracie

Evropská integrace

Mezinárodní spolupráce

Globalizace