Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Vnitřní svět člověka

Právní řád České republiky

Protiprávní jednání

Právo v každodenním životě

Právní základy státu

Státní správa a samospráva