Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Lidská setkání

Vztahy mezi lidmi

Zásady lidského soužití

Podobnost a odlišnost lidí

Lidská práva