Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Naše škola

Naše obec, region, kraj

Naše vlast

Kulturní život

Majetek, vlastnictví

Rok - významné dny, svátky, tradice